En allegori

Fremhevet

En far levde med en stor barneflokk alene i en stor skog. Barna hadde som barn flest stor respekt for faren sin og forsøkte så godt de kunne å oppføre seg slik som han ønsket. En gang i blant samlet faren barna rundt seg og fortalte om seg selv. Han fortalte at det var han som hadde bygget huset de bodde i og at han hadde skapt trærne, vannene og alle dyrene i skogen rundt dem. Ja det var faktisk han som hadde skapt hele verden med sol, måne og stjerner. Han fortalte også at han hadde makt over alt det han hadde skapt, han kunne hindre at ulykker skjedde og han kunne gjøre syke friske igjen hvis han ville. Han visste på forhånd om alt som kom til å skje og kunne hindre det hvis han ville, og han kunne også la ting skje bare fordi han ville det. Dette ble de fortalt helt fra de var små, og troskyldige som de var trodde de på det, for de skjønte jo at noen måtte ha skapt det de så rundt seg. De hadde dessuten lite omgang med andre barn, så de visste lite om hvordan andre barn tenkte. Faren fortalte også at han var umåtelig glad i dem alle sammen og ville gjøre alt for at det skulle gå dem bra, men likevel, hvis de ikke trodde på det han fortalte om seg selv og gjorde det som han ba dem om, ville han straffe dem strengt. Les videre

Reklamer

Hva er sant i Bibelen? Del 2

 

Har Gud likevel skapt universet?

Mitt forrige innlegg konkluderte med at verden ikke kunne være skapt på den måten som er beskrevet i Første Mosebok i Bibelen. Så det som står i Bibelen om verdens skapelse må være feil. Ingen mennesker bestrider det i vår opplyste tid. Men selv om det som står i Bibelen om dette er feil, så behøver ikke det bety at Gud ikke var delaktig da verden ble skapt. Kan det tenkes at Gud likevel besørget Big Bang? Les videre

Hva er sant i Bibelen? Del 1

Jeg skal rundt 20 søndager fremover i min blogg, john.einbu.no, ta for meg fortellinger og påstander i Bibelen og påvise at de ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Mye av det som står i Bibelen er bare myter og oppdiktet sprøyt. Det største mysteriet forbundet med Bibelen er derfor at det fremdeles er så mange som tror på den. Jeg starter med skapelsesberetningen.

1. Er Bibelen en åpenbaring fra Gud? Les videre