Kan Gud ha skapt verden?

Ett av de dypeste mysterier som eksisterer i verden i dag er hvorfor verden fungerer som den gjør. Dette mysteriet er anerkjent av vitenskapsfolk, filosofer og andre intellektuelle, men likevel lite påaktet og debattert. Nå kan det være vanskelig å få øye på problemet for folk flest. Alt som foregår i verden i dag og har foregått til alle tider synes å ha en naturlig forklaring, naturlovene er stort sett logisk oppbygd og hvis man først skal ha en verden, så kan den vel fungere på måten den gjør i dag, like godt som på en annen måte. Ja, men det er ikke naturlovene det er noe merkelig ved, det er naturkonstantene.

Naturkonstantene

I enkelte vitenskapelige verker er naturkonstantene diskutert. Lysets hastighet på ca. 300.000 km/sek er for eksempel en naturkonstant. Den er ikke problematisk. Men for eksempel gravitasjonskonstanten, den som bestemmer hvor mye to masser tiltrekkes av hverandre, synes tilfeldigvis å ligge i et intervall som gjør at universet har kunnet utvikle seg frem til det det er i dag. Hadde denne konstanten vært bare vært lit mindre, så hadde ikke kjernereaksjonene i stjernenes indre kommet i gang og de ville ikke gi lys, hadde den vært litt større, så hadde stjerner ikke hatt en levetid på noen milliarder år, noe som synes å være nødvendig for at liv kan oppstå. Andre konstanter er vektene av nøytroner, protoner og elektroner, de partiklene som alle grunnstoffer er oppbygget av.  Disse vektene er nøye tilpasset hverandre. Hadde disse vektene bare hatt marginalt forskjellige verdier i forhold til hverandre, så hadde molekylkjernene blitt ustabile og universet ville ikke hatt solsystemer med planeter som i dag. Flere slike konstanter finnes og alle har de riktige verdier for at solsystemer og livsformer kan oppstå. Vitenskapen har i dag ingen forklaring på hvorfor det er slik, det vi står overfor er et sammentreff av tilfeldigheter som i praksis har en sannsynlighet på null. Det synes å være en hensikt eller en plan bak tilværelsen, konstantene, sammen med naturlovene, synes å være valgt slik at livsformer skulle oppstå. Er verdien av disse konstantene valgfrie og er det noen som har valgt de gjeldende verdiene før universet ble skapt? Er det en intelligens som står bak?

Kan det være Gud?

Og her kan det se ut som om de kristne har et sterkt argument for at Gud skapte verden. Dessverre har de ødelagt litt for seg selv her, i og med dogmet om at vi er født i Guds bilde. Den kristne guden er i følge de kristne, til forveksling lik en litt kraftig bygd mannsperson. Det er veldig vanskelig å tro at et slikt relativt beskjedent og enkelt vesen skal ha vært i stand til å skape vårt univers som består av milliarder av galakser, hver med milliarder av stjerner. Dessuten virker det ikke som om at han ga oss mennesker, noen særstilling, slik som de kristne tror. Vår fysiske posisjon i universet er slik at vi bebor en planet i et solsystem, med en nokså beskjeden sol i en utkant av en nokså vanlig galakse. Vi skiller oss altså ikke på noen måte ut med vår plassering i universet. Og selv om vi er de mest intelligente vesener på denne planeten, så ser det ikke ut som vi er favorisert på noen måte. Bakterier har egentlige klart seg mye bedre enn oss. Det er langt flere av dem, de har levd på planeten mye lenger enn oss og vil overleve neste katastrofale meteornedfall når vi selv trolig vil gå til grunne. Noen kaller bakteriene jordens små herskere. Maurslekten er også en vellykket livsform. Maur finnes over hele verden, de er flere enn oss, de kan være fiendtlig innstilt til nabokolonier, men lever stort sett et fredelig liv uten indre stridigheter. Vi, Homo sapiens, dukket opp bare for noen hundre tusen år siden. Så i den store sammenheng har vi bare eksistert i et lite blaff av tid. Og først for ca. 3800 år siden ga den kristne guden seg til kjenne for en liten stamme av oss. Så det å tro at Gud skapte universet for 13,7 milliarder år siden for vår skyld og at han skulle føle en spesiell omsorg for oss er nok toppen av innbilskhet.

Men la oss likevel se helt bort fra sannsynligheter og tenke oss at Gud virkelig skapte universet. Hvordan kunne det ha foregått? Bibelen og de kristne tar meget lettvint på denne enestående begivenheten. I Det gamle testamente står det bare at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  Av dette kan det se ut som om han overlot til naturen å velge verdier for naturkonstantene, på samme måte som under big bang, så man kan ikke gi Gud æren for dette. Men argumentet vi startet med var at Gud må eksistere fordi ett eller annet intelligent vesen må ha valgt naturkonstantene slik at menneskene kunne oppstå, og dette intelligente vesen må ha vært Gud. Dette argumentet vil falle flatt til jorden hvis Gud bare lot verden oppstå nærmest ved en befaling slik som Bibelen må kunne tolkes. Så skal de kristne fortsette å henvise til intelligent design som bevis for at Gud finnes, må Gud ha vært mer aktiv i skapelsesprosessen. Han må på forhånd ha tenkt ut og bestemt hva den fysiske materie skulle bestå av, han må ha funnet ut at han trengte grunnstoffer med forskjellige egenskaper og i sin genialitet fant han ut at alle disse grunnstoffene kunne bygges opp etter et nokså enkelt og logisk system, det periodiske systemet i kjemien. Han måtte derfor ha kunnskaper i kjemi, som overgår enhver kjemiker blant menneskene i dag. Han måtte også tenke ut hvordan disse grunnstoffene skal samhandle, ved hjelp av naturlover. Han fysikk-kunnskaper måtte derfor være altomfattende. Og hvis det endelige målet var at levende vesener kunne oppstå en gang i fremtiden med så stor intelligens at de kunne tro på ham, så måtte han være hårfin i sitt valg av verdier for naturkonstantene. Så Gud måtte da vite mye mer om kjemi, fysikk og biologi enn hva levende mennesker i dag vet til sammen. Og dette stemmer jo med den vanlige oppfatningen om at Gud er allvitende.

Men hva med Jesus?

Men da dukker det opp en ny vanskelighet. I dag likestiller de kristne Jesus med Gud på alle måter. Men det har ikke alltid vært slik. Det er interessant å lese i religionshistorien om hvor mange ulike oppfatninger om Jesus de forskjellige kirkefedre og religiøse tenkere hadde i de første århundrene etter vår tidsregning. Det var ikke nok at Paulus fant på den geniale løsningen at Jesus døde for å sone for menneskenes synder. Relasjonen mellom Jesus og Gud var lenge uklar. Arius mente at Jesus ikke var fullt så gudommelig som Gud selv. Nestorius mente at Jesus hadde to naturer, en menneskelig og en guddommelig, men Maria var ikke moren til den guddommelige Jesus. Monofytistene mente at Jesus bare hadde en guddommelig natur. Kopterne tror dette i dag. Monarkianistene trodde at det bare finnes én egentlig Gud, mens Jesus ble guddommelig på grunn av sin store visdom. Modalistene trodde at Gud og Jesus var en og samme person. Adopsjonistene mente Jesus var adoptert av Gud. Den nikenske trosbekjennelse som den norske kirken holder seg til, fastslår at Gud og Jesus er likeverdige. Men dette må innebære at Jesus mens han vandret her på jorden var allvitende. Han kjente altså til alt det som vitenskapen i dag vet om fysikk, astronomi og biologi. Men dette holdt han altså for seg selv. Noen vil kanskje si at han hadde viktigere oppgaver enn å belære disiplene om vitenskap. Ja vel, men det at han ikke engang fortalte disiplene at jorden beveget seg i bane rundt solen, kan også tolkes som at han ganske enkelt ikke visste det. Og på ett punkt tok han i alle fall feil, han trodde dommedag ville komme i generasjonen etter ham. Det tyder vel på at han kanskje ikke visste så mye om jordens utvikling som vitenskapen i dag. Og da er det noe som ikke stemmer i den kristnes gudsforståelse.

Jeg har i dette essayet prøvd å komme de kristne i møte ved å undersøke om Gud kan ha skapt verden, men Big Bang-teorien er nok fremdeles den mest sannsynlige forklaringen på det.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s