Den utstøtte engelen

 

Djevelen er trolig det mest venneløse vesen som finnes i verden i dag. Man hører sjelden at noen sier noe godt om Djevelen, han synes å være hatet av alle. Riktignok kan det ikke utelukkes at det finnes enkelte obskure sekter som tilber djevelen, men disse har i tilfelle beskjeden utbredelse og består vel av mennesker som er kommet i opposisjon til resten av verden. De har oppstått av et behov for å provosere.

    Spørsmålet er da om denne holdningen hos folk flest er rettferdig og gir et sant bilde av Djevelen. Finnes det virkelig ikke noe positivt å si om ham? Er det slik at Gud bare har gode egenskaper, mens Djevelen ikke har noen slike i det hele tatt? Det er en god grunn for å stille dette spørsmålet.

Litt kildekritikk

Alt det vi vet om Djevelen kommer fra slike som er tilhengere av den kristne guden. Og for alle disse er Djevelen Guds fiende. Så man kan ikke vente at de som er allierte med Gud, og spesielt ikke lekfolk, noen gang vil kunne komme med noen positive uttalelser om djevelen, ja ikke engang nøytrale eller objektive utaleleser kan man vente fra den kanten. Men hva med akademikere? Det skrives vel tusenvis av avhandlinger om religiøse emner i den kristne verden hvert år. Er det blant disse avhandlingene noen som inneholder et seriøst studium av Djevelen, om hans opprinnelse, holdninger og motiver, og hva målsettingen er for hans virke her på jorden? Det er mulig, meg kjenner ingen slike.

Gud har jo den positive målsettingen at så mange mennesker som mulig skal kvalifisere seg til himmelen på dommens dag. Men hva er det djevelen ønsker å oppnå med alle sine påfunn? Er det å få flest mulig til å ende i Helvete? Ja, det vil nok kanskje de fleste kristne svare. Men dette kommer jo litt på tvers av andre egenskaper vi tillegger djevelen. I min barndom lærte jeg at Gud ikke likte at vi spilte kort, at vi danset, at vi smakte på alkoholholdige drikker og i det hele tatt at vi gjorde ting som vi hadde glede av. Men Djevelen hadde ikke noe i mot noe av dette, det var tvert imot han som stod bak og fristet oss. Med andre ord, Djevelen likte faktisk at vi gjorde lystbetonte ting. Og etter at jeg ble eldre fikk jeg høre at Gud heller ikke likte at vi hadde sex bare for nytelsen skyld. Det virker ikke som om Djevelen har noe i mot det heller. Så hvorfor skulle Djevelen, som altså ønsker oss alle disse godene samtidig ønske oss de forferdelige lidelsene i Helvete? Min forståelse er at det er Gud som har opprettet Helvete. Det var ikke Djevelen som oppfant det. Så hvorfor skulle Djevelen blande seg bort i rekrutteringen til Helvete eller å samarbeide med Gud om driften av det, siden han og Gud er fiender.

Djevelen medvirket heller ikke til korsfestelsen av Jesus, han har ikke utført massedrap på mennesker fordi de var ulydige mot ham (konferer syndefloden, som vel må sies å være det største folkemordet i verdenshistorien), det er ingen ting som tyder på at han var medskyldig i kjetterforfølgelser eller brenning av hekser, han har stilt seg nøytral i kriger mellom kristne nasjoner, i motsetning til Gud som har holdt med begge parter, noe som ikke akkurat har dempet krigslysten.

Om Djevelens opprinnelse og virke

Det synes å være samstemmighet blant de kristne at Djevelen en gang var en engel som falt i unåde hos Gud. Når dette skjedde er det vel ingen som vet og det har gått meg hus forbi hva som skapte denne konflikten mellom Gud og Djevelen, mens han ennå var engel. Trolig var det en ulydighetshandling fra Djevelens side, han føyde seg ikke etter Guds vilje. Og fra Bibelen vet vi jo hvor lite som skal til for å få Guds vrede over seg. Vi husker at Adam og Eva ble fristet av slangen til spise av kunnskapens tre, noe som Gud hadde forbudt dem. Straffen for denne forseelse, som i våre øyne synes nokså uskyldig, var at alle etterkommere av Adam og Eva i all fremtid ble født med en arvesynd. Her var det ingen tilgivelse å få. Himmelens straffelov er tydeligvis mye strengere enn hva man finner i de nasjonale lover i de fleste land i verden i dag. Det er bare enkelte muslimske land som kan oppvise noe liknende når de praktiserer dødsstraff for frafall fra den muslimske tro.

Etter vår rettsoppfatning er det altså ikke så sikkert at Djevelen fortjente den strenge straffen han fikk: å bli utstøtt fra det himmelske fellesskap og bli erklært som Guds fiende. Så holder vi oss til de moralske normer som de kristne har innpodet i oss, så er det vanskelig å begrunne at vi bør hate Djevelen. Vi bør kanskje heller ha en viss medfølelse for ham. Og som vi allerede har sett, så finner man enkelt positive sider ved Djevelen. Noen av oss spiler bridge eller andre kortspill, vi deltar på dansefester og vi tar gjerne en konjakk til kaffen, beskjeftigelser som bidrar til at vi trives. Og alt dette ser Djevelen på med velvilje. Så bør vi ikke se litt mer nyansert på Djevelen?

 Et forsøk på å finne en balanse

Men nå skal vi ikke bare forherlige Djevelen. Han har også sine mørke sider. Ha blir for eksempel beskyldt for å forårsake både epidemier, jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer. Han stod også i ledtog med heksene som opererte i Europa mellom 1580 og 1680 og som førte til at nærmere 100.000 mennesker (mest kvinner) ble pågrepet og stilt for europeiske domstoler anklaget for trolldom. Bortimot 40.000 av disse fikk dødsdom og ble brent på bål. Men her er det på sin plass å innskyte at Gud selv ofte blir regnet for å iverksette naturkatastrofer og andre prøvelser for menneskene. Da AIDS dukket opp for noen år siden var det mange kristne som kunne lese i denne epidemien en Guds inngripen i menneskelivet. Man kunne støte på utsagn som ”AIDS er et resultat
av at mennesket lever i utakt med Guds bud”, ”AIDS er Guds reaksjon på en syndig oppførsel” og ”AIDS er det endelige beviset på at vi har satt til side Guds bud”.  Og da to nonner ble intervjuet i forbindelse med flommen i Østerdalen i 1990-årene innledet den ene en setning med “Siden Gud sendte oss denne flommen…”. Dette kan godt bare være en talemåte i det spesielle miljøet som nonner lever i, men det kan også være at denne nonnen mente at det hun sa var en realitet, og at Gud altså personlig dirigerte ekstra mange regnskyer til Østerdalen noen dager før, og dermed var direkte ansvarlig for flommen.  Så Djevelen er altså ikke alene om å skape problemer for menneskene, Gud er også medskyldig i dette. Ja, Martin Luther mente at Gud og Djevelen samarbeidet for å plage oss. Han sa ved en anledning: ” Likeledes, når noen dør av pest eller drukner, så er det Djevelen og Gud som står bak. Vi behøver slik straff for at vi ikke skal leve frekt og ryggesløst.» Men når det gjelder hekseri så synes Djevelen å være alene om det. Det merkelige da er at etter 100 år så ga Djevelen opp denne virksomheten, noe som vel kan tolkes slik at Djevelen forandrer seg med tiden og kan lære av erfaring. Kanskje er vi vitne til et nytt eksempel på dette nå, for i den tiden vi nå lever i, ser det ut til at Djevelen holder på å avvikle sine relasjoner til menneskene, eller i det minste trapper han ned.

Djevelen som syndebukk

Noen ganger kan de kristne bli litt rådville når de skal bortforklare tildragelser som de ikke får seg til å tillegge Gud. Forklaringen blir da at Djevelen handlet mot Guds vilje da tildragelsen skjedde. Men dermed må man jo stille spørsmål ved om Gud virkelig er allmektig slik som de kristne tror. Hvis Djevelen er i stand til å trosse Guds vilje, så kan jo ikke Gud være allmektig i absolutt forstand. Luther bortforklarte dette ved å si at når Djevelen tilsynelatende trosset Guds vilje, så skjedde i virkeligheten det at Gud brukte Djevelen i slike tilfeller som et redskap for å skremme og straffe oss.

Jeg våger å trekke den slutning av alt dette at Djevelen er misforstått og således er bedre enn sitt rykte.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s