Var Jesus en gud?

Hvor sannsynlig er det at Jesus var en gud? Dette er et spørsmål, som veldig sjeldent synes å bli reist i debatter om religion. Og spesielt for de kristne er vel dette et emne hinsides all anstendighet. Men et annet spørsmål, nemlig om den kristne hovedguden, faderen, eksisterer, dukker derimot stadig opp i debatter og innlegg i medier. Disse to spørsmålene er relatert til hverandre. For hvis det kan sannsynliggjøres at Jesus ikke var en gud, så vil jo de som ønsker en verden uten religion, straks stå mye sterkere i sin argumentasjon om Guds eksistens. Derfor er det absolutt på sin plass å prøve å finne ut av dette mysteriet om Jesu guddom.

De er ingen ting i Det nye testamente eller i andre sammenhenger som tyder på at Jesus utseendemessig var forskjellig fra andre mannfolk på den tiden han levde. Det er heller ingen grunn til å tro at han anatomisk hadde en hjerne ulik andre mennesker. Derfor, med dagens kunnskap om biologi må vi trygt kunne si at Jesus hadde et genom som ikke skilte seg ut fra andre mennesker. Det vil si at hans genom bestod at et sett kromosomer fra Maria og et sett kromosomer som kom fra et menneske av hankjønn. Hvis det var engelen Gabriel som befruktet henne, så må han ha vært en mannsperson, og det samme ville ha vært tilfelle om Gud var gjerningsmannen. Naturlovene tillater ikke andre muligheter. Og skal Jesus regnes som Guds sønn, må det vel være Gud som befruktet Maria, man kan ikke oppnå farskap ved stedfortreder. De kristne tror at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Og denne troen kan opprettholdes hvis befruktningen skjedde ved kunstig inseminasjon.

Men tilbake til virkeligheten: uansett om Maria var jomfru eller ikke da hun fødte Jesus, så er det ingen tvil om at hun ble befruktet av sed fra en mann. Og de fleste teologer frikjenner vel Josef fra dette farskapet. Den som har den sterkeste mistanken hvilende på seg er erkebiskopen Sakarja, som blant annet ble regnet som far til døperen Johannes. Og med de medfødte evnene Jesus hadde er det ikke usannsynlig at han var sønn av en erkebiskop.

Jesus var derfor menneske av fødsel og dette faktum gjør det vanskelig å begrunne hvorfor han ble en gud etter hvert. Jesus var nok intet gjennomsnittsmenneske, han hadde visse egenskaper som skilte ham ut fra den jevne mann, men som nok ikke skiller ham ut fra en mengde sektledere vi kjenner fra historien (Arild Edvardsen fra Sarons dal hadde i sine glansdager langt flere tilhengere enn Jesus). Han hadde ingen guddommelige egenskaper. Han var ikke allvitende, for hvis han var det kunne han for eksempel ha fortalt sine disipler at himmelen stort sett var et tomrom og at jorden roterte rundt solen, men det gjorde han ikke. Fordi han helt sikkert ikke visste det. Det er ingen ting som tyder på at han visste noe mer enn hva andre opplyste mennesker på den tiden visste. Han spådde at dommedag skulle inntreffe i den nærmeste fremtid, men her bommet han fullstendig. Om disiplene på forhånd visste at han skulle stå opp fra det døde er litt uklart. Måten de oppførte seg på i tiden etter oppstandelsen og spesielt første gangen de så ham etterpå, tyder på at dette kom som en overraskelse på dem. Ifølge Lukas trodde disiplene først at de så en gjenferd. De var altså ikke forberedt på dette. Derfor kan det som står i (Mark 10,32-34) om at Jesus fortalte disiplene at han skulle dø i Jerusalem, men stå opp igjen etter tre dager være diktet opp av Markus.

Det er heller ingen ting som tydet på at han var allmektig. Å være allmektig innebærer å være i stand til å bryte naturlovene, men de miraklene som Jesus skal ha utført imponerer og overbeviser ikke. Disse virket nokså tilfeldige og kan forklares på mange måten og kan ganske enkelt alle være oppdiktet. Det virket ikke som om Jesus utførte disse for å vise at han var allmektig. Tvert i mot ser det ut til at han ikke ønsket at det ble alminnelig kjent at han gjorde undere. Da han ga synet tilbake til en blind person, så tok han den tidligere blinde til sides og ba ham ikke fortelle om dette til noen. En forklaring på akkurat dette kan være at han ikke ønsket pågang fra andre invalider som han kanskje ikke ville klare å hjelpe. Og hvis alle disse undrene virkelig fant sted, og det ble alminnelig kjent at han leget syke og vekket døde til live igjen, så er det merkelig at han da ikke ble oppsøkt av et stort oppbud av syke som håpet å få hjelp hos ham (slik som Snåsamannen har erfart). Evangelistene sier lite om dette, noe som kan tyde på at alle disse undrene bare er myter som har dannet seg etter at han døde.

Når det gjelder miraklene, så har mange av de mest kjente filosofene uttalt seg om disse i sine skrifter, blant annet Spinoza, Hume, Locke og Schleiermacher. Ingen av disse trodde på miraklene, ikke en gang Schleiermacher, som var erklært kristen. Den viktigste grunnen de oppga for sin avvisning, var at hvis Gud hadde skapt verden, så hadde han også skapt naturlovene. Derfor var det ikke noen sammenheng eller mening i at hvis Gud tillot mirakler, så tillot han samtidig at hans egne lover ble brutt. En gud som bryter sine egne lover virker ikke særlig troverdig.

Jesus var ingen filosof, ikke noe av hans lære vil man finne omtalt i bøker i filosofiens historie. Og de levereglene han preket, om hvordan menneskene skal forholde seg til hverandre, og som de kristne tror han var alene om, er allmenngyldige regler som mennesker over hele verden har oppdaget helt av seg selv. Og mange av disse reglene er slike at homo sapiens ikke ville ha kunnet overlevd om de hadde fulgt dem i ett og alt. Og det samme gjelder kirken. Når man leser det apokryfe Thomas-evangeliet som stort sett inneholder Jesu-sitater, så blir man slått av hvor intetsigende og banale de fleste av disse sitatene er.

Om Jesu oppstandelse er det mange uklarheter. Ingen så at Jesus kom ut av graven, de tre kvinnene så bare at graven var tom. Og at graven var tom kan ha mange forklaringer. Å påstå at det bare kan bety en ting, nemlig at Jesus stod opp fra det døde, er en form for selvbedrag. Jeg har festet meg ved plasseringen av steinen som dekket graven. Hvis Jesus hadde overlevd og kommet seg ut av graven, så hadde det vel vært mest naturlig at steinen som dekket graven var blitt satt tilbake på plass for derved å holde skjult så lenge som mulig at han hadde stått opp. Isteden for at steinen skjødesløst ble forlatt ved siden av åpningen. Dette taler for at det ikke var Jesus eller hans tilhengere som stod bak hendelsen med den tomme graven. Hvis det derimot var romerne som hadde fjernet liket for å begrave det på et ukjent sted, så er det lettere å forstå at de lot alle og enhver få se at graven var tom. På den måten ville de unngå valfart til graven av hans tilhengere, noe som vel var uønsket (som kjent ble Ghadaffi gravlagt på et ukjent sted i ørkenen og bin Ladens aske strødd utover et havområde for å unngå at deres tilhengere skulle få et valfartssted å gå til).

Ut i fra den observasjon at graven ble funnet tom, ble det spunnet historier om at Jesus ble sett i live ved flere anledninger etterpå. Problemet er at han ikke alltid ble gjenkjent (noe som av Markus (16,12) og Lukas (24,13-32) ble forklart med at Jesus viste seg «i en annen skikkelse»). Og noe annet som er merkelige er at han bare dukket opp nå og da, han var tydeligvis ikke til stede hele tiden. Det står ingen steder hvor han befant seg mellom hver gang han viste seg. Til slutt ble det for vanskelig å holde liv i historien om at Jesus levde, så etter 40 dager lot evangelistene ham stige opp til himmelen. Og her har vi i alle fall et sikkert bevis for at Bibelen er uetterrettelig. Vi vet nå at det som de kristne kaller himmelen, ikke er noe sted høyt over hodene på oss. Derfor kan folkemengden ikke ha sett at Jesus for til himmelen ved å bevege seg loddrett oppover i luften. For øvrig mente de gnostiske kristne at Jesus ikke oppstod fra det døde i fysisk forstand bare i åndelig forstand. Og Paulus beskriver oppstandelsen (1 Kor 15,50) som «en hemmelighet», en forvandling fra fysisk til åndelig eksistens. Nå er det nok en alminnelig forståelse blant teologer at uten den legemlige oppstandelsen av Jesus ville ikke kristendommen ha overlevd som religion. Og dette skjønte nok kirkefedrene i oldkirken også. Det er derfor forståelig at det var livsviktig for disse å slette alle spor etter den kristne gnostisismen, blant annet de gnostiske evangeliene. Og disse klarte de å holde skjult helt til Nag Hammadi-funnene i Egypt 1945.

Etter korsfestelsen synes apostlene å ha gitt opp ideen om at Jesus var Messias. Da trådte apostelen Paulus inn på arenaen. Med en utrolig oppfinnsomhet forklarte han Jesus død som et ledd i en plan hvor Gud ofrer sin sønn for menneskenes synder. Nå kjenner vi fra religionshistorien at primitive guder har krevd menneskeoffer, mayagudene krevde at barn ble ofret for eksempel. At den kristne guden tilhører denne kategorien guder er ikke særlig flatterende for guden. Men reflekterer man over det, så var det vel egentlig ikke noe stort offer. Den sønnen som han tilsynelatende ofret våknet jo til live igjen etter et par-tre dager. Så det var egentlig bare et skuespill. Og det er også uklart hvordan Gud bidro til dette offeret. Så vidt man vet, var det romerne som stod bak korsfestelsen. Det ser ut til Gud bare lot ting skje, han tok ikke aktivt del. Det er vanskelig å se at man ofrer noe ved bare å passivt bivåne at andre foretar en ugjerning. Og at Jesus ble ofret for våre synder er vel den største bløffen i hele Bibelen. Det ser ikke ut til at våre synder på noen måte er tilgitt, jeg har aldri hørt fra en prests munn at vi alle er syndefrie på grunn av at Gud ofret sin sønn. Offeret var tydeligvis uten virkning.

Desto mer man fordyper seg i mysteriene rundt Jesu liv og død, desto mer usannsynlig blir det at Jesus var en gud. Og desto merkeligere er det at så mange fremdeles tror på det.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s