Objektiv kontra subjektiv moral

Kristne mennesker som er opptatt av moral skiller gjerne mellom en subjektiv og en objektiv moral. Den objektive moral er den moral som kan utledes av Bibelen og er åpenbart for oss av Gud, og er derfor kvalitativt av en annen karakter enn all annen moral. Subjektiv moral er den moral som de som ikke tror på Gud holder seg til og er spesifikt for hvert menneske. I følge talspersoner for de kristne finnes det altså utallige mange subjektive moraler, men bare en objektiv moral. Nå ser vi imidlertid nokså raskt at denne siste påstanden ikke kan stemme. Moralen basert på Bibelen har nok skiftet gjennom tidene og er ikke universell og uforanderlig. Om femti år vil kanskje den moral som regnes som objektiv i dag være helt avleggs. Så da blir det vel litt meningsløst i det hele tatt å snakke om objektiv moral. I min barndom var det synd å spille kort, å danse og å drikke alkohol, og det var heller ikke så bra å strikke på søndager. Og for protestantene var det vranglære å tenne lys på graver på allehelgensdag før kong Olavs død, men ikke etter hans død. Noen kristne har forklart dette med at disse endringene skyldes at man tidligere ikke har kjent godt nok til eller valgt å akseptere en gudgitt, objektiv moral. Men det skyldes vel heller mer sekularisering og øket folkeopplysning.

Hva kan man så si om den subjektive moralen som det altså er like mange versjoner av som det er mennesker. For det første bestemmes den i stor grad av ens samvittighet. Og da viser det seg at den kristne moralisten må innrømme at også hans moral har samvittigheten som rettesnor. Han vil kanskje presisere ved å si at i kristen sammenheng er moralen gitt oss både gjennom samvittigheten og gjennom Guds bud slik de kommer til uttrykk i Bibelen.  Men da har de kristne og de ikke-kristne noe felles i sitt grunnlag for moralen, så kanskje den såkalte objektive moralen ikke er så mye mer høyverdig enn den subjektive moralen mange anstendige, fornuftige ikke-kristne holder seg til. Tvert imot kan man med god grunn hevde at de kristnes moral har sine tvilsomme og ikke særlig aktverdige sider. Kristendommens sexfiksering vil være blant de tingene som trekker den kristne moralen ned. Og mange av Guds handlinger i GT vil heller ikke være noe forbilde for oss. Tenk å straffe alle etterkommere av Eva bare fordi hun spiste av kunnskapens tre. Jeg kan ikke tro at en slik moral er noe både kristne og ateister bør etterstrebe.

Noe som det kanskje ikke blir enighet om mellom kristne og ikke-kristne, er om bare ting som skader andre (slik som å lyve, stjele eller drepe) skal innordnes moralen eller om også ting som forarger (slik som banning, homofile handlinger eller likekjønnede ekteskap) skal regnes med. Personlig er jeg tilbøyelig til å mene at bare ting som skader andre, bør telle med.

For å oppsummere: de kristne apologeter mener de besitter en siste instans som alltid vil kunne avgjøre om en handling er moralsk god eller dårlig, og denne instans er Bibelen eller Guds vilje. Og indirekte mener de at vi ateister ikke har en tilsvarende instans. Men vi ateister har nok en slik instans og det er samvittigheten. Når vi blir stilt overfor et valg av moralsk karakter, så er det vår samvittighet som til syvende og sist avgjør valget. Og til apologetenes fortvilelse kanskje, så er det nok samvittigheten som avgjør de aller fleste av deres moralske valg også. Skulle de slå opp i Bibelen hver gang de står overfor et moralsk dilemma, så tror jeg nok, for det første, at de ikke vil finne svar der på alle slike dilemmaer der, og, for det andre, at de risikerer at deres valg i dagens samfunn blir regnet som moralsk forkastelige.

Reklamer

2 thoughts on “Objektiv kontra subjektiv moral

 1. Med all respekt, er det vanskelig å forstå her hvem du selv tror at du skriver mot, og det kan virke som om du her har konstruert en motstander i «ditt eget bilde». Gjerne oppgi referanser til teistiske moralfilosofer som faktisk har sagt tingene du tror at du skriver mot. Selv hvis man overser din merkelige bruk av begreper som «subjektiv moral» og «objektiv moral» (som du av en eller annen grunn virker til å equivocate med «statisk moral», så skriver du faktisk fremdeles ting som f.eks. dette:

  «Han vil kanskje presisere ved å si at i kristen sammenheng er moralen gitt oss både gjennom samvittigheten og gjennom Guds bud slik de kommer til uttrykk i Bibelen. Men da har de kristne og de ikke-kristne noe felles i sitt grunnlag for moralen, så kanskje den såkalte objektive moralen ikke er så mye mer høyverdig enn den subjektive moralen mange anstendige, fornuftige ikke-kristne holder seg til.»

  So what? Dette er hva storparten av teistiske moralrealister alltid har holdt til. Selv ikke-helt-ubetydelige Paulus skriver:
  “For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.”
  Rom 2,15-16

  Så det virker som om det er litt forvirring over hele linja her? Jf.
  http://www.danieljoachim.org/2014/04/godhet-moralske-ateister-og-forvirra-britiske-humanister/

  Så igjen, med all respekt; hvis du ønsker å fortsette med denne typen skriverier, kan det kanskje interessere deg å lese noen gode eksempler på hva store nåværende teistiske moralfilosofer skriver, slik at du kan adressere noe som noen ‘faktisk’ har sagt? Du er sikkert også interessert i å bruke tida di best mulig! 🙂
  http://www.amazon.com/What-We-Cant-Not-Know/dp/1586174819/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424396952&sr=8-1&keywords=budziszewski
  http://www.amazon.com/After-Virtue-Study-Moral-Theory/dp/0268035040/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424392739&sr=8-1&keywords=macintyre+after+virtue

  Mvh

  Joachim
  Kristen og irrasjonell på fulltid

 2. Du innleder din kommentar til min blogg med «Med all respekt, er det vanskelig å forstå her hvem du selv tror at du skriver mot, og det kan virke som om du her har konstruert en motstander i «ditt eget bilde». Jeg må da fortelle deg at denne bloggen var et innlegg i en debatt på Skepsisforumet med overskriften «Har ateister moral?». I denne tråden deltok en kristen debattant med dekknavnet Inge, og det var han som i hovedsak satte premissene for akkurat denne debatten. Han skilte klart mellom den høyverdige, objektive moral, som han da som kristen var tilhenger av, og alle de subjektive moralene som vi ateistene på forumet etter hans mening fulgte. I denne debatten diskuterte jeg altså på denne kristnes premisser. Hadde jeg skullet diskutere med deg med utgangspunktet i den boken du anbefaler, så ville jeg ha diskutert på premissene i den boken.

  Du skriver videre: «Så det virker som om det er litt forvirring over hele linja her?» Ja det er nettopp det det er. Det er nesten like mange oppfatninger om religion og moral som det er talspersoner for religion og moral. Så jeg ser ikke noen grunn til at jeg skal gi meg i kast med den boken du anbefaler. Jeg vil da bare få kjennskap til en versjon av noe som finnes i mange versjoner.

  Du er for øvrig velkommen til å delta i diskusjonen på Skepsisforumet. Mange av deltakerne i diskusjoner om religion er faktisk kristne. Og mange er akademikere. Du behøver ikke å være medlem av Skepsis for å delta. Tråden med spørsmålet om ateister har moral, ligger nå i dvale, men kan gjenopplives med et innlegg (fra deg for eksempel).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s