Søkelys på den kristne moral

Enkelte kristne påberoper seg å ha en objektiv moral og at den er mer høyverdig enn moralen som ateister holder seg til, som de påstår er subjektiv og derfor tilfeldig og oppfunnet. Og med den ordbruken de velger – ordet «objektiv» er mer positivt ladet enn ordet «subjektiv» – så kan det se ut som om det har rett. Men hva er egentlig den objektive moralen som de kristne er så stolte av? Jo, det er en moral basert på en religion. Men religioner finnes det jo så mange av i verden og hver med sin tilhørende moral, så denne såkalte objektive moralen er i alle fall ikke universell. Den har mange konkurrenter. Derimot vil en moral basert på FN’s menneskerettigheter kunne sies å være universell. Og uten at jeg har satt meg særlig grundig inn i disse rettighetene, så tar jeg det for gitt at en moral basert på disse, vil være av høyere kvalitet enn de kristnes objektive moral basert på en bok skrevet av primitive mennesker i en tid hvor menneskeforståelsen var en helt annen enn i dag. Personlig tror jeg at min egen moral stort sett er i samsvar med disse rettighetene. Og de fleste kristne vil vel kunne si at de også holder seg til denne moralen, men at den er underordnet deres spesielle, objektive moral. Dermed kan ikke jeg så langt påberope meg å ha en mer høyverdig moral enn de kristne.

Men å bruke betegnelsen «objektiv» om sin moral er vel egentlig en tilsnikelse. Å kalle moralen sin for objektiv sier ikke noe om kvaliteten på moralen. (Den tyske demokratiske republikk (DDR) ble ikke demokratisk bare ved å kalle den det.) En moral basert på en tilfeldig religion kan like gjerne kalles oppfunnet og tilfeldig som en hvilken som helst annen moral. Det må derfor være riktigere å bruke betegnelsene «kristen moral» og «verdslig moral» for de to moraltypene vi her snakker om.

Men la oss gå videre og se på hvor de kristne og jeg selv som ateist tenker forskjellig. De kristne tror at menneskelivet er hellig. De er derfor trolig imot abort. Jeg tror ikke menneskelivet er hellig og har et mer nyansert syn på abort. Jeg har forståelse for at det under visse omstendigheter er riktig å tillate abort. I en verden som allerede er overbefolket, så er det ikke noen grunn til å la uønskede barn komme til verden. Men drap av nyfødte er jeg i mot. Eutanasi og aktiv dødshjelp kan jeg også støtte, men da under streng kontroll. Når et dyr blir sterkt skadet og lider, så dreper vi dette dyret med den begrunnelse at vi befrir det fra dens lidelser, vi prøver aldri å finne ut om dyret selv ønsker å fortsette å leve. Men når det gjelder mennesker resonnerer vi annerledes. De må fortsette å lide, selv om de selv ønsker og dø. Her vil jeg ikke påstå at min moral er bedre enn de kristnes, men forskjellen er at mens de kristnes moral er stivbent og kompromissløs, så er min moral åpen for praktiske hensyn, og enda viktigere: den lar menneskenes ønsker ha fortrinnsrett fremfor Guds ønsker. Spesielt det siste må være riktig så lenge det er så lite sannsynlig at Gud eksisterer. Forskjellen mellom de kristnes og min moral er at jeg velger løsninger som er de beste for menneskene, mens de kristne velger løsninger som de tror at guden deres foretrekker. Og disse to løsningene kan være forskjellige. Hvis det da viser seg at Gud ikke eksisterer, så er jo de kristnes løsning et tapsprosjekt for menneskene. Ved å holde fast på sin kristne moral, vil trolig de fleste kristne ha et mindre innholdsrikt liv enn mange ateister, fordi de må legge bånd på seg selv i enkelte situasjoner for å tekkes Gud. De kristne blir gjerne ledet av tvangstanker, de føler seg forpliktet til å gjøre visse ting (for eksempel å gå i kirken hver søndag), selv om de helst kunne tenke seg å gjøre noe annet. Det er trolig ingen kristne som går og gleder seg til neste kirkebesøk, og i alle fall ikke på samme måte som en fotballentusiast går og gleder seg til neste fotballkamp han skal seg på. Så en ateist kan få mer ut av tilværelset her på jorden enn en kristen. Det store spørsmålet er da om de tar igjen dette etter at de dør. For meg er det lite sannsynlig.

Ellers mener jeg at menneskelige hensyn også må gå foran hensynet til hva Gud vil når det gjelder ekteskap mellom homofile. Og her får Inge et problem når han skal forsvare sin moral. I Angola (var det vel) har en nasjonalforsamling bestående av kristne politikere, bestemt at homofile som lever ut sin legning skal straffes med livstid i fengsel. Hvordan passer dette inn i de kristnes objektive moral? Hvis de tar avstand fra dette, så har de indirekte innrømmet at deres objektive moral ikke er entydig, den har tydeligvis flere varianter. Og kan da like gjerne sies å være tilfeldig og oppfunnet.

Å ha sans for rettferdighet er vel et moralsk anliggende. Og her kommer den kristne moralen sørgelig til kort. Er det for eksempel rettferdig at hele menneskeslekten etter Adam og Eva skal straffes med en arvesynd bare på grunn av en nokså uskyldig ulydighetshandling av nettopp Adam og Eva. Dette må nødvendigvis de kristne forsvare siden det står i Bibelen. Man snakker om en rettferdig gud. Men er virkelig litt ulydighet mot Gud en så forferdelig handling at hele menneskeslekten må straffes for dette i resten av vår tilværelse her på jorden? Er virkelig dette rettferdig? Denne formen for rettferdighet har jeg i så fall ingen forståelse for, den er uspiselig. Og den er kompromitterende for den kristne moral, selv om mange kristne sikker vil ta avstand fra den. Nå tror vel de fleste kristne i Norge på Darwins lære, og dermed passer vel ikke Adam og Eva og arvesynden inn i dagens kristne tro. Men Bibelen er ikke revidert i henhold til dette og jeg har ikke hørt at arvesynden er opphevet. Så Bibelen kan ikke være åpenbart av en allvitende gud. Så dermed har kirken et dilemma: hva er sant og hva er usant av det øvrige som står i Bibelen?

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s