Mer om de kristnes moral

En kristen regner seg gjerne som mer moralsk enn en som er ateist fordi han har en mer høyverdig moral ateisten. Den kristnes moral er objektiv påstås det mens ateistens moral er tilfeldig og oppfunnet. Den kristne regner seg altså selv som et mer høyverdig menneske enn ateisten fordi han har en mer høyverdig moral. Han vet imidlertid ingen ting om min moral, men likevel antar han a priori at jeg, er et dårligere menneske enn han fordi jeg er ateist. Men er den såkalte objektive moral så entydig som den kristne vil ha det til? Det er noen prester i Norge som mener homofile fortjener å bli viet i kirken, mens en annen gruppe prester er i mot det. Disse to gruppene har altså forskjellig moral i alle fall i en henseende. Mange kristne vil kanskje si at dette er to likeverdige moraloppfatninger, siden de to gruppene begge er kristne. Men kan det da ikke tenkes at en moraloppfatning som ikke er basert på Bibelen også kan være likeverdig med disse to gruppenes oppfatning. Er det ikke mulig at tre oppfatninger kan være likeverdige? Er det helt utenkelig for den kristne at en ateists moraloppfatning tilfeldigvis kan være like god som disse prestenes, eller den kristnes egen for den saks skyld? Og er virkelig en moraloppfatning som ikke aksepterer homofile ekteskap så høyverdig? Dette er en moraloppfatning som i enkelte kristne afrikanske land fører til livstidsstraff. Noen kristne vil være tilhengere av denne siste moraloppfatning, siden det er den som har best belegg i Bibelen. Jeg vil i så fall plassere denne moral på et lavere nivå enn mange ateisters moral.

I stedet for å skille mellom objektiv og subjektiv moral vil jeg skille mellom gudgitt og menneskegitt moral. Og jeg synes ikke den gudgitte moralen er så enestående. Jeg mener for eksempel at denne moralen ikke er særlig menneskevennlig, den prioriterer Guds ønsker fremfor menneskenes ønsker. Denne moralen fører til at noen mennesker ikke får realisert seg selv slik de kunne tenke seg, moralen nekter dem noen av de goder som livet her på jorden kunne gitt dem. Det er vanskelig å forstå hvorfor en gud som i følge de troende elsker oss så høyt, ikke unner oss en rekke goder som ville gjøre oss lykkeligere her på jorden. Det er nærliggende å tro at denne guden ikke eksisterer i det hele tatt, men er oppfunnet av mennesker i den hensikt å få makt over menneskene.

Men hva sier Bibelen om de som tror de er bedre enn andre. Jeg mener å huske at fariseerne var blant disse, og disse hadde ikke Jesus mye sympati for.  Så her står de kristne overfor et dilemma. Skal de fortsette å skryte av sin perfekte moral, eller skal de la det være? Det ville være mest i tråd med Jesu lære om de holder dette for seg selv. Og en ting kan jeg si helt sikkert om min moral.  Den er ikke tilfeldig. For øvrig foretrekker jeg en universell moral basert på FN’s menneskerettigheter fremfor en såkalt objektiv, gudgitt moral basert på Bibelen.

Den moralen som ateister har som rettesnor for riktig livsførsel kan ha sitt utspring i genene, det er den som har ført til at vi lever i dag, mange av de som har fulgt en annerledes moral har ikke overlevd og ført sin slekt videre. Nå har ikke alle ateister samme genutrustning, så vi følger ikke nøyaktig den samme moralen, men denne moralen kan uansett føres tilbake til noe og er ikke tilfeldig. Så de kristne må slutte å påstå at vår moral ikke har noe grunnlag. Og påstanden om at religion er den ideelle kilden til moral kommer nå i ett nytt lys etter at ISIS har vist oss at en moral basert på religion har ført til noen av de verste grusomheter vi har opplevd i nyere tid. Dette tror jeg alle har sett. Så etter dette er det ikke mulig å godta de kristnes forsikringer om at en moral basert på religiøse skrifter er den overlegent beste moral. Hvordan vil de kunne ta avstand fra ISIS’ herjinger (noe som han sannsynligvis gjør) og samtidig forsvare en moral basert på religion? Å forsvare seg med at kristendommen er en sann religion, mens islam er en falsk religion, er basert på ønsketenkning og vil ikke overbevise en ateist.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s