En bok om biologismen – del 1

Professor Lars Fr. H. Svendsen skrev for noen år siden boken «Mennesket, moralen og genene». Hensikten med boken er, etter hva jeg forstår, å vise at man ikke kan tillegge de menneskelige genene den egenskap at de i hovedsak bestemmer vår moral og vår adferd. I dette og i tre etterfølgende blogginnlegg kommer jeg med noen motforestillinger til noen av bokens resonnementer og konklusjoner

På side 79 i boken står det at «Hvis den darwinistiske modellen var riktig, burde vi også forvente å finne fenomener som at menn sto i kø ved sedbanker for å donere for å spre genene sine.» Forfatteren mener altså at hvis den darwinistiske modellen gjelder så skulle man vente at menn var utstyrt med gener som ga dem en sterk trang til å søke seg til sedbanker for å donere sed. Men hvordan i all verden skulle disse genene ha blitt etablert? Gener for en bestemt tilbøyelighet er jo noe som utvikler seg over noen tusener av generasjoner, hvor hver generasjon hadde valget mellom å gi etter for denne tilbøyeligheten eller å la være. Samtidig måtte denne tilbøyelighet øke genenes overlevelsesmuligheter. Men valget mellom å donere sed eller ikke har jo vi mannfolk bare stått overfor i noen titalls år, så noen seleksjon har jo ikke kunnet forekomme på denne korte tiden.

Men her vil kanskje Svendsen parerer med å si at mannfolk jo har en meget sterk trang til sex, ja denne trangen er så sterk at noen utfører kriminelle handlinger (voldtekter) for å oppnå dette. Noe som etter den darwinistiske modellen må tolkes slik at det å spre sine gener og å få barn ligger nedlagt i våre arveanlegg? Men i så fall hvorfor er ikke et annet utslag av dette at mannfolk stiller seg i kø utenfor sedbanker. Siden de ikke gjør det siste, betyr ikke det at den darwinistiske modellen er feil, vil Svendsen kunne spørre. Enda det å få barn er helt nødvendig for at menneskearten skal overleve, så synes det ikke som vi har en særlig stor trang til å oppnå dette. Nei, det er riktig, men det betyr ikke at den darwinistiske modellen, må forkastes. For det er ikke på grunn av at vi ønsker oss barn at vi har en sterk trang til sex, vi har sex primært på grunn av den nytelsen dette gir. Det er ingen voldtektsmenn som voldtar fordi de ønsker barn. I en sedbank vil sedproduksjonen skje ved onanering. Hadde mannfolk blitt forespeilet å få et samleie med en kvinne ved en sedbank, ville man kanskje nettopp oppleve at mannfolk stilte seg i kø der.

Her ser vi at naturen har sine indirekte metoder for å oppnå det den ønsker. Naturen har ikke utstyrt menneskene med en sterk trang til å få barn, noe som man kanskje skulle tro var nødvendig for at arten skal kunne overleve. I stedet har den utstyrt menneskene med gener som gir menneskene en sterk lyst til å ha sex. Dette er tilstrekkelig for at menneskearten har overlevd.

På grunn av denne indirekte metoden, så handler ikke menneskene alltid slik at deres handlinger fører til at ens gener overlever. Menneskene foretar seg mange ting som ikke øker overlevelsesmulighetene for genene (de tar abort for eksempel). Dette synes å være et mysterium for Svendsen, men forklaringen er ganske enkelt at det ikke har forekommet noe seleksjonspress omkring disse handlingene. Hverken Wilson, Dawkins eller noen av de andre sosiobiologene som ble referert til i boken, tror jeg noen gang har påstått at menneskene alltid instinktivt handler som om de ønsker at ens gener skal overleve (selv om Svendsen antyder dette i innledningen på side 10). Allikevel kan gener styre en god del av våre handlinger blant annet og spesielt noen svært kritiske.

Så langt står den darwinistiske modellen fjellstøtt. Svendsen har ikke rokket ved den.          (Fortsettelse neste søndag.)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s