Mot et postkristent Norge – del 8

En reaksjon fra en leser

Om Norge i dag er et kristent land eller ikke, er kanskje ikke så interessant, det kan vel være en definisjonssak. Men uansett, så mener jeg at den dagen kirken og kristne politikere slutter å ha innflytelse på hvordan nordmenn tenker og handler, så vil det etter hvert skje store endringer i hvordan vi lever i Norge. Jeg har i syv tidligere innlegg nevnt 15 slike forandringer, men det finnes sikkert mange flere. Jeg synes det er merkelig at ikke noen synes å være interessert i å diskutere i alle fall enkelte av disse forandringene i den offentlige debatt. Det må da være mange meninger om dette. Jeg tror Norge vil være ugjenkjennelig om hundre år, blant annet på grunn av at religionen er borte.

Jeg har imidlertid fått èn kommentar til mine innlegg hvor jeg blitt bedt om å henvise til forskning, statistikk og eksterne uttalelser til støtte for mine meninger. Det påstås at «hvis jeg ikke legger empirisk kunnskap til grunn for mine påstander, så gjenstår bare føleri».

Jeg vet ikke hvor gjennomtenkt disse uttalelsene fra min opponent er. Han bør merke seg at det er fremtidsvisjoner vi snakker om, og det kan vel være nokså begrenset hva empiri sier om fremtiden. I fremtiden kan ting skje som det ikke er mulig å gjette seg til i dag. Så å slutte fra fortiden til fremtiden er ikke alltid lett.

Når det gjelder mine 15 punkter med påstander om et postkristent Norge, så er kanskje halvparten av disse påstandene selvinnlysende. Det skjer derfor neppe noen forskning på disse påstandene. Når det gjelder de øvrige påstandene, så kan man jo spørre hva min opponent mener at forskning, statistikk og eksterne uttalelser vil kunne si om disse. Slike referanser vil kanskje kunne si noe om hvor sannsynlig det er at det fenomenet som spås virkelig vil inntreffe. Men slike referanser vil aldri kunne bevise at et fenomen vil eller aldri vil inntreffe. Så man vil ikke bli mye klokere av slike referanser. Forskning vil kanskje for eksempel vise hvor stor sannsynlighet det er for at KRF kommer under sperregrensen ved neste valg. Men den vil aldri kunne bevise at KRF noen gang kommer under sperregrensen. Noe særlig mye mer kan forskning ikke si om mange av de andre fenomenene heller. En annen ting er at det nesten ikke eksisterer forskning på fenomenene behandlet i noen av disse punktene. Så da er det ikke lett å komme med referanser. Og typisk nok, min opponent kom selv ikke med en enste henvisning til forskning som motsier noen av mine påstander. Det finnes trolig ikke slike.

Men la oss ta for oss ett og ett punkt. Punkt 1 i Del 2 (om Grunnloven) og punkt 2 (om Statsbudsjettet) er selvinnlysende. Forskning vil bare bekrefte det. At de teologiske fakulteter (punkt 3) vil delvis avvikles og i alle fall fristilles fra universitetet, synes nokså opplagt. Jeg tror ikke forskning vil bringe noe nytt om dette. Del 3 om ateisme i skolen vil det kunne forskes på, men det har neppe forekommet forskning på dette hittil som jeg kan referere til. Men jeg tror ikke min opponent vil trenge noen bekreftelse fra forskning for å være enig i, at om elever i grunnskolen blir kjent med alle de grunnene som ateister kan komme opp med om hvorfor guder ikke finnes, så vil disse elevene ha et mye bedre grunnlag for å avgjøre om de skal tro på Gud eller ikke. Og vi vil raskere få et fullt sekulært Norge. Det jeg skriver også i del 3 om religionshistorie virker vel nokså rimelig. Jeg tror ikke forskning kan tilføre noe vesentlig nytt her. At julegudstjenesten vil opphøre synes nokså opplagt. Den er jo på vei ut allerede nå.

Del 4 om menneskenes verdighet og om sjelen er selvfølgelig noe spekulativ. Men det finnes neppe noe forskning som hverken støtter eller motsier det jeg skriver der (men jeg har lest et essay om sjelens mulige eksistens som jeg kunne ha referert til). Jeg tror ikke det er vanskelig å spå at eutanasi vil bli tillatt i Norge i nokså nær fremtid. Allerede nå vurderer jo FRP å ta dette inn som et punkt i programmet for neste Stortingsvalg. Punktet om homofili synes nokså selvsagt.

I Del 6 foreslår jeg en løsning på overbefolkningsproblemet. Det som står der er jo riktig rent matematisk, men akkurat denne løsning vil neppe bli vurdert innført i Norge noen gang. Jeg tok den med som en kuriositet. Det jeg skriver i Del 6 om kalenderen er jo også riktig, men siden Norge alene ikke kan endre kalenderen, så vil det ta lang tid å få aksept for den foreslåtte kalenderen. Men jeg vil ikke utelukke at en eller annen endring vil skje en gang i fremtiden.

Om de tre punktene i Del 7 om flagget, om kongedømmet og om skap-kristne vil jeg ikke kaste bort tiden på å kommentere. Hverken empiri eller forskning, vil bidra til noe nytt om disse punktene.

Til slutt vil jeg si: Det kan være veldig fristende når man i en debatt står overfor påstander som man ikke liker, men som man ikke finner gode motargumenter mot, å kreve av en motstander at man dokumenterer ens påstander bedre. Jeg har mistanke om at min opponent har falt for denne fristelsen her.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s