Hva er sant i Bibelen? Del 2

 

Har Gud likevel skapt universet?

Mitt forrige innlegg konkluderte med at verden ikke kunne være skapt på den måten som er beskrevet i Første Mosebok i Bibelen. Så det som står i Bibelen om verdens skapelse må være feil. Ingen mennesker bestrider det i vår opplyste tid. Men selv om det som står i Bibelen om dette er feil, så behøver ikke det bety at Gud ikke var delaktig da verden ble skapt. Kan det tenkes at Gud likevel besørget Big Bang? Les videre

Hva er sant i Bibelen? Del 1

Jeg skal rundt 20 søndager fremover i min blogg, john.einbu.no, ta for meg fortellinger og påstander i Bibelen og påvise at de ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Mye av det som står i Bibelen er bare myter og oppdiktet sprøyt. Det største mysteriet forbundet med Bibelen er derfor at det fremdeles er så mange som tror på den. Jeg starter med skapelsesberetningen.

1. Er Bibelen en åpenbaring fra Gud? Les videre

Et kritisk blikk på Guds egenskaper – Del 8

  1. Konklusjon

Det ser ikke ut til at de kristne har et ærlig forhold til sin Gud. Som vi har sett så er ikke Gud på noen som helst måte perfekt. Han har ingen av de egenskapene som han tillegges. De kristne dikter opp en mengde gode egenskaper ved Gud, men sjekker ikke om det de påstår om Gud stemmer med det som står i Bibelen. Les videre