Religioner er ikke tidsmessige

At guder eksisterer i virkeligheten og ikke bare i fantasien til de troende synes nokså usannsynlig. Selv de troende bør vel føle det slik. For disse bør vel spørre seg selv om det virkelig er slik at alle religioner som eksisterer i dag og alle om har eksistert i fortiden må være oppfunnet av mennesker og er således et fantasiprodukt, bortsett fra en eneste religion nemlig den de selv tror på. Les videre

Reklamer

Ny bok om et verdensproblem

Hvordan ville verden fortonet seg i dag hvis det ikke fantes religioner? Dette er et spørsmål som det kan synes berettiget å stille, blant annet fordi mye av krigshandlingene og annen vold rundt omkring i verden har sitt utspring i religionen. Uten religion ville vi ha hatt en fredeligere og bedre verden å forholde oss til. Det tror jeg alle, både religiøse og ikke-religiøse, vil være enig i. Les videre

Et besøk fra verdensrommet

De typiske kristne troende har klokkertro på sin religion og har ikke mye til overs for islam. De kan stolt fortelle at demokrati og menneskerettigheter har sitt grunnlag i kristendommen. Men grekerne hadde et slags demokrati noen hundre år før kristendommen ble oppfunnet. Til tross for det tok det mye over 1500 år med kristendom før de første spirene til demokrati så dagens lys. Så kirken tok seg veldig god tid her. Noen vil kanskje bemerke at fremkomsten av demokrati falt sammen med opplysningstiden, den perioden hvor menneskene så smått begynte å frigjøre seg fra kirkens maktgrep, men dette vil trolig de kristne si er en ren tilfeldighet. Det er da lett å skjønne at de holder fast på sin barnetro når de tolker historien så ukritisk som de gjør. Les videre

Hvorfor er man religiøs – del 2

I min forrige blogg påstod jeg at å tro på en gud kan ha overlevelsesverdi, men at dette ikke har sammenheng med hvilken gud man tror på, men skyldes ene og alene at man som troende blir en del av et fellesskap. Men da vil en kristen kunne henvende seg til ateisten og si at hvis dette er riktig, hvorfor ikke oppmuntre folk til å bli kristne i stedet for å forsøke å overtale dem til å gi opp denne troen, siden dette vil øke disses muligheter for å overleve. Den skjulte, bakenforliggende ideen ved en eventuell agitasjon for dette vil da være at selv om den guden som anbefales trolig ikke eksisterer, så vil det likevel lønne seg for alle å tro på denne guden. Les videre

Hvorfor er man religiøs – del 1

Darwinismen, som viser at mennesket er sluttresultatet av en flere hundre millioner år lang utvikling fra en urcelle, har nok fått mange til å vende seg bort fra troen på guder. I alle fall er det nå, for flertallet av opplyste mennesker, utelukket at mennesket er skapt av en gud i en skapelsesakt. Nå vil mange troende likevel hevde at de fleste mennesker gjennom historien har vært troende, noe som kan tilsi at det å tro på en gud har overlevelsesverdi. Les videre